Hotărârile Autorității Deliberative


  30/07/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  30/07/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul" Modernizare strazi in comuna Mintiu gherlii"

  30/07/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2020

  29/06/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - aprobarea procedurii de esalonare a obligatiuilor fiscale datorate bugetului local

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - aprobarea regulamentului privind inhumarea persoanelor fara adapost decedate pe raza comunei Mintiu Gherlii

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Mintiu Gherlii pentru unitatile de cult

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2020

  30/04/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  31/03/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - aprobarea "Ghidului solicitantului" pentru finantarea activitatilor sportive

  31/03/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - aprobarea modificarilor tehnico-economice la proiectul " Modernizare infrastructura rutiera agricola"

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - aprobarea bugetului local pe anul 2020

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - stabilirea salariilor pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mintiu Gherlii incepand cu 01 01 2020

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - aprobarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Mintiu Gherlii

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - aprobarea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2020-2021

  07/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - aprobare acoperire deficit

  19/12/2019 Nr. Înrg. - 43, Denumire - aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de salubritate

  19/12/2019 Nr. Înrg. - 41, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2019

  19/12/2019 Nr. Înrg. - 42, Denumire - stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

  19/12/2019 Nr. Înrg. - 40, Denumire - Inchirierea unui imobil apartinand domeniului public al comunei Mintiu Gherlii

  10/12/2019 Nr. Înrg. - 39, Denumire - alocare sume de bani pentru "Serbarea Bradului de Craciun"

  28/11/2019 Nr. Înrg. - 38, Denumire - aprobarea prelungirii scrisorii de garantare pt. proiectul "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comune Mintiu Gherlii"

  28/11/2019 Nr. Înrg. - 37, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2019

  28/11/2019 Nr. Înrg. - 36, Denumire - validarea mandatului de consilier local al domnului Badiu Marius Tiberiu

  31/10/2019 Nr. Înrg. - 35, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  31/10/2019 Nr. Înrg. - 34, Denumire - stabilirea componentei echipei de interventie in cazurile de violenta domestica de pe raza comunei Mintiu Gherlii

  31/10/2019 Nr. Înrg. - 33, Denumire - aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mintiu Gherlii

  31/10/2019 Nr. Înrg. - 32, Denumire - modificarea si completarea HCL nr. 26/2018

  31/10/2019 Nr. Înrg. - 31, Denumire - aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizat pentru "Modernizare strazi in comuna Mintiu Gherlii"

  31/10/2019 Nr. Înrg. - 30, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2019

  26/09/2019 Nr. Înrg. - 29, Denumire - aprobare Plan Urbanistic Zonal

  26/09/2019 Nr. Înrg. - 28, Denumire - modificarea HCL nr. 19/2019

  26/09/2019 Nr. Înrg. - 27, Denumire - modificarea HCL nr. 18/2019

  26/09/2019 Nr. Înrg. - 26, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2019

  29/08/2019 Nr. Înrg. - 25, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2019

  29/08/2019 Nr. Înrg. - 24, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  25/07/2019 Nr. Înrg. - 23, Denumire - aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare strazi-lot 2"

  27/06/2019 Nr. Înrg. - 22, Denumire - inchirierea prin licitatie publica a unui imobil

  27/06/2019 Nr. Înrg. - 21, Denumire - aprobarea unor modificari la documentatiade atribuire in vederea delegarii gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor

  07/06/2019 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati la terminarea lucrarilor pentru "Alimentare cu apa si retele de canalizare in localitatile Mintiu Gherlii, Petresti si Salatiu"

  31/05/2019 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apa

  31/05/2019 Nr. Înrg. - 18, Denumire - completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Mintiu Gherlii

  31/05/2019 Nr. Înrg. - 17, Denumire - aprobarea planului de lucrari de interes localce se vor desfasura cu beneficiarii venitului minim garantat

  31/05/2019 Nr. Înrg. - 16, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  25/04/2019 Nr. Înrg. - 15, Denumire - aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului

  25/04/2019 Nr. Înrg. - 14, Denumire - mandatarea ADI ECO METROPOLITAN CLUJ in vederea realizarii demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea si coordonarea activitatii de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri

  16/04/2019 Nr. Înrg. - 13, Denumire - modificarea HCL nr. 38/2018

  16/04/2019 Nr. Înrg. - 12, Denumire - modificarea HCL NR. 11/2019

  28/03/2019 Nr. Înrg. - 11, Denumire - aprobarea bugetului local pe anul 2019

  28/03/2019 Nr. Înrg. - 10, Denumire - aprobare Plan Urbanistic Zonal

  28/03/2019 Nr. Înrg. - 9, Denumire - stabilirea masurilor privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor

  28/02/2019 Nr. Înrg. - 8, Denumire - modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei mintiu Gherlii

  23/01/2019 Nr. Înrg. - 7, Denumire - aprobare utilizare excedent buget local

  23/01/2019 Nr. Înrg. - 6, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  23/01/2019 Nr. Înrg. - 5, Denumire - aprobarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Mintiu Gherlii

  23/01/2019 Nr. Înrg. - 4, Denumire - aprobarea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2019-2020

  23/01/2019 Nr. Înrg. - 3, Denumire - modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mintiu Gherlii

  08/01/2019 Nr. Înrg. - 2, Denumire - modificarea HCL nr. 39/2018

  08/01/2019 Nr. Înrg. - 1, Denumire - aprobare acoperire deficit