Hotărârile Autorității Deliberative


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
30/07/2020 16 alegerea presedintelui de sedinta
30/07/2020 15 aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul" Modernizare strazi in comuna Mintiu gherlii"
30/07/2020 14 rectificarea bugetului local pe anul 2020
29/06/2020 13 aprobarea procedurii de esalonare a obligatiuilor fiscale datorate bugetului local
28/05/2020 12 aprobarea regulamentului privind inhumarea persoanelor fara adapost decedate pe raza comunei Mintiu Gherlii
28/05/2020 11 aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Mintiu Gherlii pentru unitatile de cult
28/05/2020 10 rectificarea bugetului local pe anul 2020
30/04/2020 9 alegerea presedintelui de sedinta
31/03/2020 8 aprobarea "Ghidului solicitantului" pentru finantarea activitatilor sportive
31/03/2020 7 aprobarea modificarilor tehnico-economice la proiectul " Modernizare infrastructura rutiera agricola"
19/02/2020 6 aprobarea bugetului local pe anul 2020
28/01/2020 5 stabilirea salariilor pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mintiu Gherlii incepand cu 01 01 2020
28/01/2020 4 alegerea presedintelui de sedinta
28/01/2020 3 aprobarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Mintiu Gherlii
28/01/2020 2 aprobarea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2020-2021
07/01/2020 1 aprobare acoperire deficit
19/12/2019 43 aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de salubritate
19/12/2019 41 rectificarea bugetului local pe anul 2019
19/12/2019 42 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
19/12/2019 40 Inchirierea unui imobil apartinand domeniului public al comunei Mintiu Gherlii
10/12/2019 39 alocare sume de bani pentru "Serbarea Bradului de Craciun"
28/11/2019 38 aprobarea prelungirii scrisorii de garantare pt. proiectul "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comune Mintiu Gherlii"
28/11/2019 37 rectificarea bugetului local pe anul 2019
28/11/2019 36 validarea mandatului de consilier local al domnului Badiu Marius Tiberiu
31/10/2019 35 alegerea presedintelui de sedinta
31/10/2019 34 stabilirea componentei echipei de interventie in cazurile de violenta domestica de pe raza comunei Mintiu Gherlii
31/10/2019 33 aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mintiu Gherlii
31/10/2019 32 modificarea si completarea HCL nr. 26/2018
31/10/2019 31 aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizat pentru "Modernizare strazi in comuna Mintiu Gherlii"
31/10/2019 30 rectificarea bugetului local pe anul 2019
26/09/2019 29 aprobare Plan Urbanistic Zonal
26/09/2019 28 modificarea HCL nr. 19/2019
26/09/2019 27 modificarea HCL nr. 18/2019
26/09/2019 26 rectificarea bugetului local pe anul 2019
29/08/2019 25 rectificarea bugetului local pe anul 2019
29/08/2019 24 alegerea presedintelui de sedinta
25/07/2019 23 aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare strazi-lot 2"
27/06/2019 22 inchirierea prin licitatie publica a unui imobil
27/06/2019 21 aprobarea unor modificari la documentatiade atribuire in vederea delegarii gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor
07/06/2019 20 Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati la terminarea lucrarilor pentru "Alimentare cu apa si retele de canalizare in localitatile Mintiu Gherlii, Petresti si Salatiu"
31/05/2019 19 Delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apa
31/05/2019 18 completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Mintiu Gherlii
31/05/2019 17 aprobarea planului de lucrari de interes localce se vor desfasura cu beneficiarii venitului minim garantat
31/05/2019 16 alegerea presedintelui de sedinta
25/04/2019 15 aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului
25/04/2019 14 mandatarea ADI ECO METROPOLITAN CLUJ in vederea realizarii demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea si coordonarea activitatii de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri
16/04/2019 13 modificarea HCL nr. 38/2018
16/04/2019 12 modificarea HCL NR. 11/2019
28/03/2019 11 aprobarea bugetului local pe anul 2019
28/03/2019 10 aprobare Plan Urbanistic Zonal
28/03/2019 9 stabilirea masurilor privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor
28/02/2019 8 modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei mintiu Gherlii
23/01/2019 7 aprobare utilizare excedent buget local
23/01/2019 6 alegerea presedintelui de sedinta
23/01/2019 5 aprobarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Mintiu Gherlii
23/01/2019 4 aprobarea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2019-2020
23/01/2019 3 modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mintiu Gherlii
08/01/2019 2 modificarea HCL nr. 39/2018
08/01/2019 1 aprobare acoperire deficit