Rezultatul probei scrise a examenului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din 31 08 2020